Chương trình học tiếng Anh lớp 8 luôn được các bậc phụ huynh và các em học sinh đang rất quan tâm vì đây là thời điểm quan trọng tiến gần đến giai đoạn chuyển cấp. Chính vì vậy, ở giai đoạn này các em cần nắm rõ được các kiến thức trọng tâm của chương trình tiếng Anh. Vậy làm sao để các em học tiếng Anh lớp 8 hiệu quả nhất?

  • Những kiến thức trọng tâm của chương trình tiếng Anh lớp 8:
  • Hệ thống từ vựng

 

Có 16 chủ đề từ vựng trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8: My Friends, Making Arrangements, At home, Our Past, Study Habits, The Young Pioneers Club, My neighborhood, Country Life and City Life, A first Aid Couse, Recycling, Festivals, Wonders of the world, Computers, Inventions, A vacation abroad, Traveling around Vietnam. Hệ thống từ vựng của chương trình tiếng Anh lớp 8 được nâng cao hơn về cả khối lượng và độ khó. Hệ thống từ vựng của giai đoạn này sẽ có mức độ phức tạp, chuyên sâu hơn và rất đa dạng trong từng chủ đề.

  • Hệ thống ngữ pháp

Ở giai đoạn này, ngữ pháp chia làm 4 phần:

+ Các loại mẫu câu: câu điều kiện, câu chủ động/ bị động, câu gián tiếp, câu nhắc nhở

 

+ Thì động từ: thì hiện tại đơn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn

+ Tính từ diễn đạt đặc biệt: too, such...that, so...that, used to

+ Các loại từ: danh động từ, đại từ phản thân, động từ tình thái

  • Cách học tiếng Anh 8 hiệu quả
  • Học theo chủ điểm: Các chủ điểm sẽ tập trung những nhóm từ vựng trọng tâm có liên quan với nhau nên việc học từ vựng theo chủ điểm sẽ giúp các em có thể xây dựng dễ dàng một hệ thống từ vựng xuyên suốt các bài học
  • Linh hoạt đặt câu với từ vựng: Việc đặt câu với mỗi từ vựng mới sẽ giúp các em vận dụng được ngữ nghĩa của từ vựng trong mỗi ngữ cảnh cụ thể. Hơn nữa, cách học này cũng giúp các em làm quen với việc phản xạ tiếng Anh nhanh và hiệu quả.

 

  • Vận dụng đa dạng các loại ngữ pháp: Đây là cách mà các em nên kết hợp với cách đặt câu để câu văn thêm phần ý nghĩa và sinh động hơn, vừa giúp các em ghi nhớ từ vựng tốt, vừa giúp các em nắm vững ngữ pháp tiếng Anh lớp 8.

Trên đây là những bí quyết học tiếng Anh lớp 8 hiệu quả mà Qstudy Edu muốn chia sẻ đến các em học sinh đang học lớp 8. Chúc các em học tốt môn tiếng Anh.