Sử dụng Casio FX - 580VN X: Cách tính độ dài, tích vô hướng, tích có hướng vectơ

 

 
 
 sử dụng máy tính casio để tính tích vô hướng và có hướng :
 
 Sử dụng máy tính casio để tính độ dài vecto trong không gian :