Cách bấm máy tính tích phân

Để bấm dấu tích phân trên máy tính, bạn làm như sau:

Nhấn vào biểu tượng tích phân (phía dưới nút ALPHA) > Lần lượt
nhập phương trình vào ô ở giữa, giá trị cận trên ở ô vuông nhỏ trên, giá trị cận dưới ở ô vuông nhỏ dưới.

Cách giải nhanh trắc nghiệm:

Bấm đề và bấm lần lượt 4 đáp án > Kiểm tra đáp án nào ra số lẻ giống kết quả bấm máy thì chọn.

Tính chất và công thức của tích phân:

Cho các hàm số f(x),g(x) liên tục trên K và a,b,c là những số thuộc K, khi đó tính chất và công thức tính phân sẽ có trong bảng sau: