Bấm máy cực nhanh tính lim, đạo hàm, nguyên hàm khi đi thi trắc nghiệm

1. Cách bấm máy tính lim

 

Lim – viết tắt của Limit trong tiếng anh với nghĩa là “giới hạn”. Khái niệm "giới hạn" được sử dụng để chỉ giá trị mà một hàm số hoặc một dãy số tiến gần đến khi biến số tương ứng tiến gần đến một giá trị nào đó. 


2. Cách bấm máy tính đạo hàm

Đạo hàm là gì?

- Trong giải tích toán học, đạo hàm của một hàm số là một đại lượng mô tả sự biến thiên của hàm tại một điểm nào đó.

  • Bạn có thể tìm hiểu thêm về đạo hàm qua bài viết:

3. Cách bấm máy tính nguyên hàm

- Nguyên hàm là gì?

Trong bộ môn giải tích, một nguyên hàm của một hàm số thực cho trước f là một hàm F có đạo hàm bằng f, nghĩa là F′ = f.

- Lưu ý: Khi tính nguyên hàm, để dễ đọc kết quả ta nên chọn máy tính ở chế độ fix – 9 bằng cách ấn SHIFT MODE > 6 > 9.